Adem- en ontspanningstherapie

Methode Van Dixhoorn

Spanning

Spanning is nuttig. Elk mens bouwt spanning op, om in tijden van drukke werkzaamheden of stressvolle situaties te kunnen blijven functioneren. Maar als de spanning in het lichaam blijft, terwijl de oorzaak is verdwenen, dan ontstaan klachten. Die klachten verminderen of verdwijnen als de spanning afneemt. Als u klachten houdt, of als de gekozen behandeling slechts tijdelijk werkt, dan kan Adem- en Ontspanningstherapie (AOT) uitkomst bieden.

Wat is Adem- en Ontspanningstherapie?

Adem- en Ontspanningstherapie is meer dan de optelsom van ademtherapie en ontspanningstherapie. Ademtherapie is het helpen herstellen van een natuurlijke- en ontspannen adembeweging, die door het hele lichaam voelbaar is. Ontspanningstherapie is het bewust worden en het leren hanteren van lichamelijke- en mentale gespannenheid.

Met adem en ontspanningstherapie krijgt u inzicht in hoe u met spanning omgaat en u leert hoe u zelf uw spanning kunt regelen, zodat er balans ontstaat tussen spanning en ontspanning. Dit leert u via oefeningen en instructies tijdens de behandelingen.

De behandeling

In de eerste vier behandelingen na de intake, onderzoeken we welk probleem de verhoogde spanning bij u veroorzaakt. U leert via aandacht, voorstelling, houding, beweging en ademhaling of een probleem samenhangt met een verhoogde spanning en u leert hoe u deze spanning zelf kunt verminderen. De oefeningen en instructies kunnen zowel liggend, zittend als staand zijn. Ze zijn in principe door iedereen uitvoerbaar en sluiten aan bij houdingen in het dagelijks leven. Ook zijn handgrepen (zachte manuele technieken) mogelijk.

Inzicht
Tijdens de behandelingen wordt duidelijk wat de reactie van de ontspanning op de klachten is. Er ontstaat inzicht in de aard van de ontspanningsreactie: is dat vooral een mentale spanningsafname of is het lichamelijk? Komt het door de verbeterde kwaliteit van bewegen, of omdat u anders omgaat met uw ademhaling? Ook kan inzicht in de inhoud en betekenis van spanning ontstaan.

Winst
De oorzaak van de spanningsklachten is voor ieder mens verschillend, maar de winst van adem en ontspanningstherapie is voor ieder hetzelfde: door het ontstane inzicht bent u in staat om spanningsklachten in de toekomst te voorkomen, waardoor u niet afhankelijk blijft van de behandeling. U ontdekt wat u zelf kunt doen: vaker rustpauzes nemen, het ademen regelen, de schouders of kaken bewust loslaten, de aandacht verleggen, etc.

Aantal behandelingen
De gemiddelde duur van de therapie is 6 tot 8 behandelingen. Het aantal en de frequentie bespreekt u samen met uw behandelaar en dit wordt periodiek geëvalueerd. In overleg wordt gerapporteerd naar de verwijzer en/of uw (huis)arts.

Bij welke klachten is adem en ontspanningstherapie zinvol?

Spanningsgerelateerde klachten
klachten zonder lichamelijke oorzaak zoals hyperventilatie, gevoel van gespannenheid, vermoeidheid, hoofdpijn, slaapproblemen, burn-out, concentratieproblemen.

Psychische problemen
Zoals angst, depressie, fobieën, paniek, trauma verwerking.

Functionele problemen
zoals houdings- en ademproblemen, rug- en nekklachten, chronische pijn, CANS, slechte rompbalans, whiplash, stemproblemen.

Problemen met lichamelijke oorzaak
die tot spanningen kunnen leiden zoals neurologische problemen, hart- en longproblemen en andere aandoeningen.

Algemene informatie

www.methodevandixhoorn.com voor meer informatie over de methode Van Dixhoorn

Aangesloten bij:

AOS: Adem- en ontspanningstherapie Stichting methode van Dixhoorn
VDV: beroepsvereniging voor Adem- en Ontspanningstherapeuten methode van Dixhoor