Chronische pijn

Chonische pijn

U ervaart pijn. Als deze pijn langdurig aanwezig is, kan het een eigen leven gaan leiden, met grote gevolgen voor uw dagelijks functioneren. In veel gevallen brengt pijn ook grote onzekerheid met zich mee. U vraagt zich af: Hoe moet ik er mee omgaan? Waar doe ik goed aan nu de pijn mijn leven over lijkt te nemen? Het Netwerk Chronische Pijn introduceert een vernieuwende behandelwijze, speciaal ontwikkeld voor mensen met chronische pijn. De behandeling richt zich niet op het wegnemen van de pijn, maar laat u zien hoe ú zelf op een andere manier met uw pijnklachten kunt omgaan, waardoor u weer grip krijgt op uw eigen leven.

Patiënt J. de V.: “Ik was altijd gewend dat ik te horen kreeg wat ik moest doen en nu moest ik ineens zelf meedenken. Was dat niet de taak van de deskundige? Maar het bleek voor mij te werken. Ik ken mijn eigen lichaam het best. Ik weet wat ik wel en niet kan en de oefentherapeut speelt daar op in.“

De behandeling

De oefentherapeuten Cesar | Mensendieck zijn aangesloten bij het Netwerk Chronische Pijn en hebben zich gespecialiseerd in het behandelen van mensen met chronische pijn

Tijdens de behandeling wordt een combinatie van fysieke en mentale oefeningen afgestemd op uw persoonlijke situatie. De oorzaken van uw pijn, hoe u de pijn ervaart en hoe u hiermee omgaat, worden in kaart gebracht. Samen met uw therapeut stelt u vervolgens haalbare doelen op. Uitgangspunt hierbij is dat u weer grip op uw klachten krijgt en uw kwaliteit van leven verbetert. Na drie maanden worden de resultaten met u besproken, vindt overleg plaats met uw verwijzer en wordt de behandeling zo nodig aangepast.

Alle aangesloten oefentherapeuten werken volgens een behandelwijze, die is opgesteld volgens de laatste inzichten in evidence based practice en patiëntgestuurde zorg. Zodat u kunt rekenen op een zorg die voor u op maat gesneden is, gericht op het werken aan een betere kwaliteit van leven en bewegen.
Het Netwerk Chronische Pijn werkt samen met verwijzers zoals revalidatieartsen, reumatologen, revalidatiecentra en pijnpoli’s. Meer informatie op www.netwerkchronischepijn.nl.

Wat mag u van de behandeling verwachten?

Tijdens de behandeling is uw oefentherapeut als het ware uw coach. Samen met de oefentherapeut gaat u met de door u gestelde doelen aan de slag. Deze doelen richten zich op het verbeteren van die vaardigheden die voor u belangrijk zijn. Voor de een betekent dit ‘normaal leven en werken’ en voor de ander ‘beter omgaan met spanningen’. Belangrijk is dat u zich bewust wordt van uw eigen mogelijkheden. En dat u leert wat u zelf kunt veranderen om er beter van te worden. Dat u het vertrouwen in uw eigen lichaam weer hervindt, zodat u dagelijkse activiteiten weer kunt oppakken. Activiteiten zoals werk, sport en bezigheden met familie en vrienden. Dat u – en niet uw pijn – uiteindelijk weer uw leven bepaalt.

Patiënt D.V: “Deze therapie leert me om beter te luisteren naar m’n lichaam. Samen met wat relatief eenvoudige oefeningen maakt het dat ik nu veel positiever in het leven sta en dat ik vooral veel minder pijnklachten heb! En dat in 4 maanden tijd!”

Netwerk Chronische Pijn

Alle aangesloten oefentherapeuten werken volgens een behandelwijze, die is opgesteld volgens de laatste inzichten in evidence based practice en patiëntgestuurde zorg. Zodat u kunt rekenen op een zorg die voor u op maat gesneden is, gericht op het werken aan een betere kwaliteit van leven en bewegen.
Het Netwerk Chronische Pijn werkt samen met verwijzers zoals revalidatieartsen, reumatologen, revalidatiecentra en pijnpoli’s. Meer informatie op www.netwerkchronischepijn.nl.

Vergoeding

Oefentherapie wordt vergoed vanuit het aanvullende pakket van uw zorgverzekering. De vergoeding is afhankelijk van welk aanvullend pakket u heeft afgesloten voor paramedische zorg: oefentherapie Cesar|Mensendieck. Wij adviseren u de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering te raadplegen. Aanmelden Uw huisarts of specialist kan u verwijzen naar een oefentherapeut Cesar|Mensendieck die aangesloten is bij het Netwerk Chronische Pijn. U kunt zich met deze verwijzing zowel telefonisch als via onze website aanmelden bij een van de aangesloten oefentherapeuten.

Meer informatie

Wellicht heeft u nog vragen over de behandeling van chronische pijn door oefentherapeuten of zoekt u algemene informatie over chronische pijn. U kunt met uw vragen terecht bij uw arts of bij één van de oefentherapeuten Cesar|Mensendieck die aangesloten zijn bij het Netwerk Chronische Pijn. Of kijk op onze website www.netwerkchronischepijn.nl. Alle oefentherapeuten aangesloten bij het Netwerk Chronische Pijn zijn lid van de VvOCM, de beroepsorganisatie van oefentherapeuten.