Klachtenregeling Mensendieck Deventer, Gorssel en Zutphen

Als u behandelend therapeut doe ik er alles aan om de behandeling goed te laten verlopen. Mocht u toch een klacht hebben, maak dit dan bespreekbaar in de praktijk. Komen we er samen niet uit, dan kunt u uw klacht via de klachtenregeling kenbaar maken.

Voor van Dixhoorn ademtherapie geldt de volgende regeling: Klachtenregeling van Dixhoorn

Voor Oefentherapie Mensendieck: Klachtenregeling Paramedici